Skip to main content

The Seven Deadly Sins (or, "Nanatsu no Taizai") is a manga series by Nakaba Suzuki.